Władze

Zarząd Fundacji:

Karol Wołek - prezes zarządu
Bożena Wołek – członek zarządu


Rada Fundacji:

Teresa Fijołek - przewodniczący rady
Olga Żmuda - członek rady