Zbiórka pieniężna „Pomóżmy Bohaterom” dla kombatantów i osób represjonowanych