Zaproszenie na zajęcia w ramach Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązania problemów Alkoholowych dla miasta Lublin