Wyniki II Memoriału im. sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś”