Wyniki II Memoriału im. sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś”

Prezentujemy wyniki II Memoriału im. sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś”. Serdecznie gratulujemy!

W dniach 17-18 czerwca 2019 r. odbył się II Memoriał im. sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś” organizowany przez Fundację Amor Patriae przy współpracy z: Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojsko Polskie, Arsenał Szkolenia Strzeleckie, Fundacją im. Kazimierza Wielkiego, Wąwolnickie Stowarzyszenie Strzeleckie “STEN” i Sekcją Sportowo-Obronną Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.


Uczestnicy zmierzyli się w zawodach strzeleckich w 4 konkurencjach.

Pistolet Historyczny:

I. Daniel Kowalski

II. Grzegorz Mazurkiewicz

III. Wojciech Rowiński

 

Karabin Historyczny:

I. Dawid Niezgoda

II. Mateusz Sąpor

III. Michał Adamczyk

 

Pistolet Współczesny:

I. Tomasz Roman

II. Remigiusz Kos

III. Robert Stanaszek

 

Karabin Współczesny:

I. Dawid Hawryluk

II. Tomasz Roman

III. Remigiusz Kos