Wydaliśmy publikację Macieja Skrobota pt. „Rejon NSZ Małogoszcz”