Wydaliśmy publikację Barbary Jachimczak pt. „Losy żołnierzy NSZ na Kielecczyźnie”