Wspomnienia por. Józefa Dąbrowskiego ps. “Prędki”

Por. Józef Dąbrowski ps. “Prędki” w 1943 roku wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych Powiat Grajewo. Pełnił funkcję łącznika – przekazywał tajne dokumenty, meldunki i rozkazy. Odpowiedzialny był też za przeprowadzanie żołnierzy NSZ przez granicę, pomagał w przenoszeniu broni. Po wojnie walczył w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym. W latach 1945-1947 brał czynny udział w akcjach zbrojnych NZW: akcji rozbicia i rozbrojenia posterunku MO w Drygałach, w 1946 w akcji na Bank Spółdzielczy w Grajewie. Skazany przez okupanta sowieckiego zaocznie na karę śmierci. UB nie zastało go w domu i tylko dlatego przeżył – jego pozostali koledzy z oddziału nie mieli tyle szczęścia i wszyscy aresztowani zostali zabici przez komunistów. Rodzinę wysiedlono i pozwolono jej wrócić do rodzinnego gospodarstwa dopiero po ogłoszeniu amnestii w 1947 roku. Inwigilowany i nachodzony przez UB i MO w czasie okupacji sowieckiej w latach 1945-1989. Członek Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomża.

Produkcja: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego https://www.fkw.edu.pl/

Prowadzenie wywiadu: Karol Wołek
Operator kamery i montaż: Anna Bajun

Sfinansowano przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.