Wspomnienia kpt. Leszka Zabłockiego ps. “Jola”

Kpt. Leszek Zabłocki ps. “Jola” – przed wojną harcerz, we wrześniu 1939 roku w czasie oblężenia Warszawy przez Niemców w oddziałach przeciwlotniczych gaszących pożary po nalotach niemieckich na cele cywilne. W konspiracji niepodległościowej w latach 1939-1942 w Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy. Aresztowany przez gestapo w dniu 18.09.1942 roku. Brutalnie bity w czasie śledztwa w siedzibie gestapo przy ul. Szucha. W więzieniu na Pawiaku spędził 4 miesiące w odosobnieniu w pojedynczej celi. Nie przyznał się do działalności konspiracyjnej. Więzień niemieckich obozów koncentracyjnych w latach 1943-1945: KL Majdanek, KL Gross-Rosen, KL Flossenbürg w Leitmeritz. Po powrocie z obozu koncentracyjnego skończył szkoły i pracował jako bankowiec. Okupant sowiecki nie dowiedział się o jego przynależności do Związku Jaszczurczego. Brał udział w operacji finansowania budowy rurociągu “Przyjaźń” i rafinerii w Płocku. Członek Zarządu Okręgu Mazowieckiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Produkcja: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego https://www.fkw.edu.pl/

Prowadzenie wywiadu: Karol Wołek
Operator kamery: Paweł Grabowski
Montaż: Anna Bajun

Sfinansowano przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.