Wspomnienia Janiny Kędziory ps. “Zośka”, NSZ


Janina Kędziora ps. “Zośka” – łączniczka i sanitariuszka w Narodowych Siłach Zbrojnych w Powiecie Kraśnik, Lubelszczyzna. Inwigilowana przez okupanta komunistycznego. Członek Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Produkcja: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego https://www.fkw.edu.pl/

Prowadzenie wywiadu: Karol Wołek
Operator kamery i montaż: Anna Bajun

Sfinansowano przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.