Spakowaliśmy paczki ze wsparciem dla Kombatantów w czasie epidemii

Dziś w dniu 4.06.2020 przygotowaliśmy paczki, dla Kombatantów Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej  na terenie całej Polski. Paczki są wyrazem naszego wsparcia i pamięci dla środowiska kombatanckiego, walczącego o niepodległą Polskę. Wsparcie dla Kombatantów jest szczególnie potrzebne w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce.

Dziękujemy za zaangażowanie wolontariuszy ze stowarzyszenia Legia Akademicka, Młodzieży Wszechpolskiej Lublin, Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Organizacji Młodych Narodowców, dzięki którym w 6 godzin spakowaliśmy 230 paczek z artykułami ochrony osobistej (przyłbice, maseczki, rękawiczki i płyn dezynfekcyjny), artykułami spożywczymi oraz listami z życzeniami i wyrazami wsparcia dla Kombatantów. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w akcję dla Kombatantów!

W obecnym czasie niezmiernie ważne jest wsparcie Kombatantów, którzy zmagają się z izolacją, samotnością oraz poczuciem zagrożenia w związku z byciem grupie podwyższonego ryzyka.  W dobie kryzysu gospodarczego, ale również społecznego istotnym jest utrzymywanie istniejących i budowa nowych więzi międzyludzkich, opartych na wzajemnym poszanowaniu i wsparciu tych, którzy są najbardziej narażeni na zachorowanie, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Inicjatywa „Wsparcie dla Kombatantów w czasie epidemii” jest realizowana przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego. Partnerami są: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Sekcja Sportowo-Obronna ZŻNSZ, 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej Środowisko Lubelskie, Wojska Obrony Terytorialnej, Stowarzyszenie Legia Akademicka, Fundacja Amor Patriae oraz Nadbużański Oddział Straży Granicznej. Inicjatywa została sfinansowana ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.