Uroczystości poświęcenia i odsłonięcia pomnika nagrobnego śp. płk. Andrzeja Kiszki ps. „Dąb”