Uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentacyjnego w Holiszowie przez Brygadę Świętokrzyską NSZ