Ukazała się publikacja „Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty 1942-1944. Tom I”