Spotkania z historykiem Leszkiem Żebrowskim w lubelskich gimnazjach