Realizujemy autorski program „Resocjalizacja przez patriotyzm”