„Pomóżmy Bohaterom” – świąteczna zbiórka publiczna na rzecz Kombatantów z NSZ, AK, WiN