Pomnik Romana Dmowskiego w Lublinie – projekt M-156 w Budżecie Obywatelskim w Lublinie

Zachęcamy do głosowania na projekty, które upamiętnią naszych Bohaterów i wzbogacą ofertę edukacyjną i turystyczną Lublina:

M-156 „Pomnik Romana Dmowskiego w Lublinie”
M-157 „Szlak pamięci Żołnierzy Wyklętych”
M-158 „Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

Głosować można w dniach 24 września – 7 października 2014. Opis gdzie i jak można głosować: http://um.lublin.eu/partycypacja/index.php?t=200&id=222087 Głosować mogą tylko mieszkańcy Lublina, którzy ukończyli 16 lat. Prosimy o powiadomienie znajomych i sąsiadów!

M-156  “Pomnik Romana Dmowskiego w Lublinie”

Budowa pomnika Romana Dmowskiego, twórcy polskiej niepodległości, przy rondzie im. Romana Dmowskiego w Lublinie. Na pomniku będą napisy: „Roman Dmowski 1864-1939; Twórcy niepodległości Polski, społeczeństwo Lublina” oraz „Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie…”

Pomnik przedstawiać będzie Dmowskiego w apogeum swojej działalności, której owocem było wypracowanie i podpisanie Traktatu Wersalskiego, który przywrócił Polskę na mapy Europy. Dmowski mógłby być pokazany dynamicznie, idąc, krocząc, obrazując dynamizm swej działalności i innowacyjności. Możliwym akcentem byłby jakiś element pomnika nawiązujący do pisarskich, ideowych umiejętności Pana Romana.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Pomnik Romana Dmowskiego jest brakującym elementem w lubelskiej przestrzeni publicznej, wnoszącym walory edukacyjne, wychowawcze, historyczne i patriotyczne. W tym roku przypada 150 rocznica urodzin i 75 rocznica śmierci Romana Dmowskiego.

Dmowski był postacią wybitną, której ciężka praca na rzecz narodu i państwa polskiego, do dziś stanowić może przykład prawego polityka oraz ofiarności obywatelskiej. Jako współtwórca niepodległości Polski zasługuje na godne upamiętnienie w formie pomnika. Będzie on docenieniem roli tego polskiego Męża Stanu, pisarza i dyplomaty w budowę naszej wolności. W sposób harmonijny przekaże i uformuje przestrzeń publiczną. Społeczeństwo dowie się, że ciężka i ofiarna praca na rzecz swojego kraju jest powodem do dumy i zostanie należycie doceniona w historii.

Pomnik, jest doskonałym drogowskazem ukazującym kolejnym pokoleniom odpowiednią drogę życiową, jak i konkretne wartości, oparte na wielowiekowej tradycji cywilizacji europejskiej.

Pomnik będzie również odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczeństwa do pozyskania miejsca na realizację inicjatyw patriotycznych, których z roku na rok, przybywa. Będzie to godne miejsce dla każdego, kto chciałby zorganizować inicjatywę o charakterze edukacyjnym, patriotycznym, historycznym czy społecznym. Sprzyja temu duża przestrzeń na Placu Zamkowym i wokół Zamku.

Szczegółowy opis projektu wraz z jego lokalizacją:

Idea stworzenia pomnika narodziła się w 2008 roku, a jego inspiracją było postawienie pomnika R. Dmowskiego na placu na Rozdrożu w Warszawie. Projekty pomnika R. Dmowskiego, który został postawiony w Warszawie, powstały w Lublinie na Wydziale Artystycznym UMCS. W Lublinie są kompetentne osoby, które zaprojektują lubelski pomnik Dmowskiego. Dmowski jest osobą trudną do pokazania, do uchwycenia symboliki charakteryzującej Jego postać. Był typowym, solidnym i eleganckim człowiekiem swej epoki, nie wyróżniał się zewnętrznie.

Pomnik będzie służył wszystkim mieszkańcom Lublina, jako symbol i dowód uznania dla architekta polskiej niepodległości. Budowa pomnika ubogaci miasto w oryginalną architekturę i zagospodaruje przestrzeń publiczną w symbolikę o wymiarze edukacyjnym i patriotycznym. Edukacji służyć temu będą też tablice edukacyjne przy pomniku. Pomnik powstanie przy pieszych szlakach turystycznych w Lublinie. Proponowanym miejscem budowy pomnika są okolice Ronda im. Romana Dmowskiego.

Wzbudzenie patriotyzmu, szacunku do wytrwałej, racjonalnej pracy organicznej, ma szczególne znaczenie wychowawcze, zwłaszcza dla młodego pokolenia, wskazując konkretne wartości społeczne warte promowania.

Pomnik, jako symbol, drogowskaz, ukazuje w sposób materialny wielkość myśli i idei Dmowskiego, która pomogła upodmiotowić w sposób nowoczesny i skuteczny naród, niwelując podziały stanowe i zaborcze. Pomnik Dmowskiego będzie widocznym znakiem patriotyzmu jak i piękną wizytówką naszego miasta.

Forma pomnika zakłada postać z brązu i kamienny cokół. Wyjściowa koncepcja jest tradycyjna, bo do tradycji sam Dmowski był szczególnie przywiązany. Taka też forma wydaje się w przestrzeni publicznej najbardziej stosowna dla męża stanu, jakim niewątpliwie był Roman Dmowski.

Materiał wykonania to brąz, sama zaś postać Dmowskiego powinna mieć wysokość minimum 2,2 m. Umieszczona na kamiennym cokole, który z kolei jest wykonany na żelbetowym fundamencie o wysokości min. 3 m. Na cokole umieszczony jest napis „Roman Dmowski 1864-1939”; Twórcy niepodległości Polski, społeczeństwo Lublina” oraz inskrypcja z podpisem i mottem cytującym R. Dmowskiego „Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie…”. Pod napisem zaś znajduje się „Szczerbiec – miecz Chrobrego” – symbol suwerenności i tradycji państwa polskiego. Podstawę cokołu tworzą dwa stopnie o głębokości 1 m każdy i wysokości 40 cm. Na czterech rogach stopni znajdują się bastionyo wymiarach: szer.90cm, gł.90cm, wys. 60cm. Służyć one mogą do ustawiania ognia w czasie ważniejszych uroczystości. Cokół, stopnie oraz bastiony wykonane są z granitu.

Pomnik stoi na wybrukowanym okręgu. Koło symbolizuje wspólnotę. Na obrzeżu okręgu, za pomnikiem ustawione są maszty z biało-czerwonymi flagami. Przed pomnikiem, również na wybrukowanym polu, rozmieszczone są reflektory oświetlające pomnik od dołu. Fundacja im. Kazimierza Wielkiego zainicjuje powstanie komitetu organizacyjnego i dialog społeczny wśród społeczeństwa Lublina w celu wyłonienia najlepszego projektu.

Wydarzenie na facebooku.

Karol Wołek