Pamięci mjr. Henryka Flame „Bartka” i jego żołnierzy w 72. rocznicę śmierci dowódcy