Ogłoszenie wyniku zbiórki publicznej „Pomóżmy Bohaterom”

Ogłoszenie wyniku zbiórki publicznej „Pomóżmy Bohaterom” (numer pozwolenia MAC: 154/2014), organizowanej prze Fundację im. Kazimierza Wielkiego.

Zebrane środki zostały przeznaczone na pomoc kombatantom i osobom represjonowanym w latach 1939-1989, walczącym o niepodległość Polski oraz ich rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej. W najbliższych dniach, tuż przed świętami Wielkanocnymi, dostarczymy naszym Bohaterom paczki z potrzebnymi im produktami.

1. Nazwa i siedziba przeprowadzającego zbiórkę publiczną:

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, ul. Kurantowa 4/130, 20-836 Lublin.

2. Nazwa organu, data i numer pozwolenia:

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 12.03.2014, 154/2014.

3. Suma zebranych ofiar pieniężnych, uwzględniająca ilość i rodzaj zebranych ofiar na poszczególne cele:

Suma całkowita: 7.515,27 zł.
0 zł – pomoc finansową w regulowaniu należności z tytułu opłat mieszkaniowych tj. za prąd, gaz, CO, wodę, czynsz;
6706,88 zł – zakup żywności, leków, odzieży, obuwia, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego;
0 zł – zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych, zapewnienie specjalistycznej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej dla niepełnosprawnych i chorych.

4. Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej, z dokładnym wymienieniem rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków:

406,00 zł – opłaty bankowe za prowadzenie konta zbiórki
82,00 zł – opłata urzędowa za rejestrację zbiórki
74,39 zł – taśmy do pakowania paczek
246 zł – naklejki na paczki świąteczne dla kombatantów

Koszty zbiórki razem: 808,39 zł.