Odsłonięcie tablicy poświęconej płk. Andrzejowi Kiszce, ps. „Dąb”