Memoriał im. Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”

Memoriał im. Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa” odbędzie się w Wierzchowinie w dniach 29.11-01.12.2019 r.

Przez dwa dni sekcje rywalizować będą między sobą w memoriale posiadającym formę zawodów sportowo-obronnych. Przewidywane konkurencje będą obejmowały m.in. tematykę: TCCC, pierwszej pomocy przedlekarskiej, strzelectwa bojowego, alpinistyki miejskiej, toru sprawnościowego, terenoznawstwa, walki w pomieszczeniach. W czasie memoriału odbędą się dla uczestników wykłady o polskim podziemiu niepodległościowym. Memoriał jest w szczególności przeznaczony dla członków organizacji proobronnych, którzy w oparciu o wzorce ideowe i tradycje Polskiego Państwa Podziemnego będą podnosili swoje umiejętności proobronne i obywatelskie.

Organizatorzy: Legia Akademicka i Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

 

Zajęcia odbędą się w Cegielni Wierzchowina. Organizatorzy zapewniają obiado-kolację w sobotę oraz niedzielę, reszta wyżywienia indywidualnie zabierana ze sobą. Wpisowe: 30,00 zł.

 

Warunki uczestnictwa:
– minimalny wiek uczestników to 15 lat. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć zgodę rodzica na uczestnictwo w szkoleniu w piątek po przyjeździe na szkolenie.
– osoby nie będące członkami stowarzyszenia Legia Akademicka zobowiązane są posiadać ubezpieczenie NNW na czas szkolenia.
– Posiadać ze sobą wyposażenie: umundurowanie polowe, kamizelkę taktyczną/pasoszelki, kapelusz/czapka w maskowaniu, śpiwór i karimatę, menażkę i sztućce, przybory do pisania, latarkę, apteczkę osobistą.

 

Zgłoszenia: karty uczestnictwa należy dostarczyć do ppor. Konrada Dziekanowskiego nie później niż do 27 listopada. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które się nie zakwalifikują, zapraszamy na inne inicjatywy.