I Turniej Strzelecki im. cc. ppłk. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb” – relacja