Fundacja im. Kazimierza Wielkiego zakończyła realizację zadania z zakresu profilaktyki