„Przywracanie pamięci narodowej” – artykuł Karola Wołka, Prezesa Fundacji im. Kazimierza Wielkiego