Zbiórka pieniężna „Pomóżmy Bohaterom” dla kombatantów i osób represjonowanych

Decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12 marca 2014 r. nr 154/2014 Fundacja im. Kazimierza Wielkiego prowadzi zbiórkę pieniężną, której celem jest pomoc kombatantom i osobom represjonowanym w latach 1939-1989, walczącym o...