Kategoria Pomóżmy Bohaterom

Zbiórka dla kombatantów i ich rodzin, będących w trudnej sytuacji materialnej.

„Pomóżmy Bohaterom” – świąteczna paczka dla Kombatantów

Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego przy współpracy z Fundacją im. Kazimierza Wielkiego​, Okręgiem Wołyńskim Światowego Związku Armii Krajowej oraz Sekcją Sportowo-Obronną Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych organizuje akcję „Pomóżmy Bohaterom” – świąteczna paczka...

„Pomóżmy Bohaterom” – Świąteczna paczka dla Kombatantów

Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego wraz z Fundacją im. Kazimierza Wielkiego​ i Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych organizuje akcję „Pomóżmy Bohaterom” – Świąteczna paczka dla Kombatantów. Akcja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Obrony...

„Pomóżmy Bohaterom” – zbiórka publiczna

„Pomóżmy Bohaterom” – zbiórka publiczna dla kombatantów z Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz ich rodzin. Zbiórka rozpocznie się 16 listopada 2015 (poniedziałek). Zachęcamy do udziału w naszej...

Ogłoszenie wyniku zbiórki publicznej „Pomóżmy Bohaterom”

Ogłoszenie wyniku zbiórki publicznej „Pomóżmy Bohaterom” (numer pozwolenia MAC: 154/2014), organizowanej prze Fundację im. Kazimierza Wielkiego. Zebrane środki zostały przeznaczone na pomoc kombatantom i osobom represjonowanym w latach 1939-1989, walczącym o niepodległość...