70. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie – relacja